KÖRNYEZETVÉDELMI ELKÖTELEZETTSÉGÜNK

Az olajipar – a fenntartható növekedéssel összhangban – fontos feladatot lát el az ásványolaj kutatással, kitermeléssel és feldolgozással, valamint az olajtermékek forgalmazásával, és ezáltal jelentősen hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez. Mint a Magyarországon működő jelentős olajtársaságok szakmai szövetsége, támogatjuk azt az általános követelményt, hogy biztonságos és egészséges környezetben élhessünk és dolgozhassunk.

Az olajipar arra törekszik, hogy csökkentse a környezeti ártalmakat, valamint biztos és gazdaságos ellátást nyújtson kiváló minőségű termékekből és szolgáltatásokból. Biztosak vagyunk abban, hogy az olajipar által bevezetett intézkedések és programok az ember egészségvédelmét, valamint az ember és a környezet biztonságát szolgálják.

Ennek értelmében a Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai arra kötelezik magukat, hogy:

– a vállalati célok kialakításánál és fejlesztésénél minden esetben elsőbbséget élveznek az itt felsorolásra kerülő alapelvek;

– belső eljárásaikat, általános ügyvitelüket úgy alakítják ki, hogy az a környezet védelmével, az emberek egészségével és biztonságával összhangban legyen;

– működésük, a nyersanyagok és termékek kezelése során különös gondot fordítanak arra, hogy biztosítva legyen a környezetvédelem, az egyén és a közösség biztonsága és egészsége, továbbá kíméljék a természeti erőforrásokat;

– különböző eljárásokat dolgoznak ki az előre nem látható veszélyek és a véletlenszerű káros anyag kibocsátás csökkentésére, azokat alkalmazzák, és szállítási károk esetére megfelelő tervekkel rendelkeznek;

– programokat dolgoznak ki a károsanyag-kibocsátás és a hulladékok mennyiségi csökkentésére;

– olyan hulladékkezelő rendszereket fejlesztenek ki és alkalmaznak, melyek biztosítják az optimális ártalmatlanítást;

– készek arra, hogy a veszélyes anyagok kezelése vagy ártalmatlanítása során felmerülő problémákat közösen oldják meg;

– vevőiket, vállalkozóikat és harmadik feleket tanácsokkal látják el a nyersanyagok és termékek biztonságos felhasználására, kezelésére, szállítására és a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan;

– gondot fordítanak arra, hogy időben tájékoztassák az illetékes hatóságokat, munkatársakat, vevőket és a közvéleményt az olajipar tevékenységével kapcsolatos jelentősebb környezeti, biztonsági és egészségügyi kockázatokról, és javaslatokat tegyenek védőintézkedések megtételére;

– támogatnak olyan kutató és fejlesztő programokat, melyek az olajiparnak a környezetre, az emberi biztonságra és egészségre gyakorolt hatását vizsgálják, és az ahhoz kapcsolódó kockázatok megelőzését szolgálják; – megkövetelik munkatársaiktól, hogy személyes és kollektív felelősséget érezzenek a környezet megőrzése, valamint az egészség és a biztonság védelme érdekében;

– közreműködnek olyan jogszabályok és eljárások kidolgozásában, melyek célja a közösség, a munkahely és a környezet védelme;

– ezeket az alapelveket és eljárásokat tapasztalatcsere és műszaki segítségnyújtás formájában felkínálják harmadik felek számára, akik hasonló nyersanyagokkal, ásványolaj-termékekkel és hulladékokkal foglalkoznak..