RÖVIDÍTÉSEK AZ OLAJIPARBAN

AAMA American Automobile Manufacturers Association Az amerikai autólobby (amerikai ACEA).

ACEA Association des Constructeurs Européens d’Automobile.  Az európai autótervezők szövetsége

AG Action Group. Az Europia munkabizottságainak neve (német szövegösszefüggésben [Aktiengesellschaft] a részvénytársaság rövidítése)

API American Petroleum Institute. Amerikai Ásványolaj Intézet, melyet az olajiparhoz kapcsolódó tudományok művelésére és az amerikai olajtermékek kereskedelmének  előmozdítására hoztak létre washingtoni székhellyel.

ARPEL Asociación de Refinadores de Petróleo Latinoamericano (hivatalos, többetmondó angol nevükön: Regional Association of Oil & Gas Producers in Latin America and the Caribbean). Az API megfelelője a latin-amerikai országokban, központja Montevideoban (Uruguay) van.

BAT Best Available Technology A minél kisebb károsanyag-kibocsátás elérése érdekében alkalmazandó technológia.

CAFE Clean Air for Europe A EU-ban a levegő tisztaság védelmét célzó program.

CEN Comite Européen de Normalisation. A szabványosítást végző európai szervezet (Magyarország tagja)

CEFIC Conseil Européen des Federations de l’Industrie Chimque. A vegyipar EU szintű érdekképviselete (az Europia megfelelője).

CFPP Cold Filter Plugging Point  Gázolajokra jellemző hidegszűrhetőségi határhőmérséklet.

CHP Combined Heat and Power Olyan erőmű, melyben egyidejűleg termelnek melegvizet és áramot.

CIF Cost, Insurance, Freight Olajtermékek tengeri kereskedelmekor használt kifejezés; azt a földrajzi pontot jelöli, ameddig a költség és a biztosítás az eladót, minden egyéb kockázat a vevot terheli.

CMT Carcinogenic – mutagenic – toxic for reproduction. A legveszélyesebb vegyületek gyűjtőneve.

CONCAWE Conservation of Clean Air and Water in Europe (Oil Companies’ European Organisation for Environment, Health & Safety) Az Europiának szakmai tudományos hátteret jelentő, főleg környezet- és munkásvédelmi kérdésekkel foglalkozó brüsszeli szervezet.

COREPER Comité des Représentants Permanents Az országok állandó képviselőinek bizottsága (az EU-ban). CPPI Canadian Petroleum Products Institute Az API kanadai megfelelőjének nevezhető.

DG Directorate General (of the European Commission) A mi fogalmaink szerint az EU minisztériumai (pl. DG TREN közlekedési és energetikai minisztérium, DG ENV környezetvédelmi minisztérium). DGMK Deutsche Gesellschaft für Mineralöl, Erdgas und Kohle. Az API-hoz hasonló német szervezet (szénnel is foglalkozik).

DOE Department of Energy Az USA energiaügyi minisztériuma.

DS Downstream A kőolaj-feldolgozással kezdődő műveletek (üzemanyag-gyártás, szállítás, készletezés)

EBV Erdölbevorratungsverband. A hamburgi székhelyű német készletező szövetség (működése hasonló a mi MSZKSZ-ünkéhez)..

EC European Commission A ?bizottság”; a mi fogalmaink szerint az EU kormánya.

ECOFIN Economic and Financial Council. A gazdasági- és pénzügyminiszterek tanácsa, afféle nagyhatalmú ?tárcaközi bizottság”.

EI Energy Institute. Londoni székhelyű szakmai szervezet. Az amerikai API-hoz hasonló célokkal és működéssel. Az Insitute of Petroleum és az Institute of Energy egysülésével jött létre 2003-ban.

ELV Emmission Limit Value Bizonyos károsanyag kibocsátására megengedett határérték.

EN European Norm  A CEN által elfogadott szabványok betűjele (pl. EN 228 az európai benzinszabvány).

EP European Parliament. Az EU törvényhozása.

EPA Environmental Protection Agency. Az USA környezetvédelmi főhatósága.

ET Emission Trading. Elképzelés az EU-ban a károsanyag-kibocsátás olyan csökkentésére, hogy a cégek meghatározott mennyiséget bocsáthatnak ki; ha ezt túllépik, mások kibocsátási lehetőségét kell megvenniük.

EUROPIA European Petroleum Industry Association. Az európai olajipar lobbi-szervezete brüsszeli székhellyel.

FAME Fatty Acid Methyl Esters. A ?biodízelként” használható anyagok kémiai gyűjtőneve.

FOB Free on Board olajtermék tengeri szállításával kapcsolatos kereskedelmi kifejezés; azt a földrajzi pontot (kikötot) jelöli, ahonnan a költség és a kockázat a vevot terheli.

GHG Greenhouse gases Azokat a gázokat – alapvetően a szén-dioxidot – értik ez alatt, melyeket az általános felmelegedésért felelősnek tartanak.

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung. ?Kft.”

GTL Gas to Liquids. Motorikus üzemanyagok közvetlenül földgázból történő előállítását lehetővé tevő technológia. HPA Hungarian Petroleum Association. A mi hivatalos angol nevünk.

HPV High Production Volume Azon (vegyi)anyagok gyűjtőneve, melyből legalább 1.000 tonnát forgalmaznak évente az EU-ban.

ICC International Chamber of Commerce A nemzetközi kereskedelem szabályozására létrehozott szervezet.

IEA International Energy Agency.  Az 1973-as olajválság után létrehozott, párizsi székhelyű ügynökség.

IPPC Integrated Pollution Prevention & Control. Környzetvédelmet szolgáló jogszabály (1996/61/EC ?direktíva”).

JAMA Japanese Automobile Manufacturers Association. A japán autógyártók lobby szervezete.

LNG Liquified Natural Gas Cseppfolyósított földgáz

LPG Liguified Petroleum Gas. ?Autógáz”, ?PéBé”.

MEP Member of the European Parliament. EU ?országgyűlési” képviselő

MS Member States. EU tagállamok.

MSZKSZ Magyar Szénhidrogén Készletező Szövestég (2006-ig KKKSZ, Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség) Stratégiai készletező szervezet.

MTBE Metil-tercier-butiléter (benzinkomponens)

MWV Mineralölwirtschaftsverband. A német M.Á.Sz.

NGOs Non-governmental Organisations Bizonyos döntések előkészítésében részt vevő nem kormányzati szervezetek (ol. szövetségek).

NOIA National Oil Industry Association. Nemzeti olajszövetségek

NEC National Emissions Ceilings (Directive). Országosan megengedett károsanyag-kibocsátási maximum.

OGP International Association of Oil & Gas. Az Europia kitermeléssel és fölgázzal foglalkozó ?párja”.

OJ Official Journal. A Magyar Közlöny úniós megfelelője.

OPAL Oil Price Assessments Limited. Londoni olajár előrejelzéssel foglalkozó vállalat.

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries. Az olajtermelők 1960-ban létrehozott kartellja

. PIA Petroleum Industry Association. Azonos a NOIA-val (pl. miránk a Hungarian PIA vagy Hungarian NOIA jelzést használják.)

PM Particulate Matter Korom (véggázban).

REACH Registration, evaluation and autrhorization of chemical. A vegyszerek szigorúbb ellenőrzését célzó program az EU-ban.

RME Rape(seed) Methyl Ester  A ?biodízel” (pontosabban, a repceolajból gyártott FAME).

RON Research Octane Number. Kísérleti oktánszám.

SME Small and Medium-sized Enterprises. Az EU-ban – méretük miatt – külön szabályozás alá eső vállalatok.

TLV Threshold Limit Value. Veszélyes anyagokra megengedett határérték (általában azonos vegyület esetén az expozíciós idő növekedésével csökkenő érték)

TOE Ton oil Equivalent 42,6 kJ/kg fűtőértékű üzemanyag.

UNEP United Nations Environment Programme Az ENSz környezetvédelmi programja.

UNICE Union of Industrial & Employers’ Confederation in Europe. ?Gyáriparosok” szövetsége az EU-ban.

UP Unione Petrolifera. Az olasz M.Á.Sz..

US Upstream. A kőolaj-feldolgozást megelőző műveletek (kutatás, kitermelés, szállítás) gyűjtőneve.

VAT Value Added Tax   Általános forgalmi adó.

VOC Volatile Organic Compounds. Azon könnyű szerves anyagok gyűjtőneve (pl. benzingőz), melyek légkörbekerülését, környezetkárosító hatásuk miatt, korlátozni akarják.

WFC Worldwide Fuel Charter. Az amerikai, európai és japán autógyártók (olajipar megkérdezése nélkül tett) javaslata az üzemanyagok minőségére.

WHO World Health Organisation.  Az ENSZ egészségügyi szervezete.

WPC World Petroleum Congress Az olajszakma háromévenként megtartott, legrangosabb összejövetele.

WTI West Texas Intermediate Az amerikai olajkereskedelemben irányadó minőség (?amerikai Brent”).

ZEV Zero Emission Vehicle. Károsanyag kibocsátástól mentes jármű; a gyakorlatban villanyautót vagy hidrogén meghajtásút értenek alatta.